Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHU TÖMER)

2020-2021 Güz Dönemi Eğitim-Öğretim Süreçleri Hakkında Bilgilendirme


Ülkemizde COVID-19 salgınının mevcut durumu ve salgının muhtemel yayılımı göz önüne alınarak, 2020-2021 Güz Dönemi eğitim-öğretim süreçleri üzerine Üniversitemizde uzun zamandır yürütülen çalışmalar sonuçlandı. Bu anlamda değerli öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz ile ailelerinin sağlığına öncelik verilerek, süreçler karara bağlandı.

Buna göre; 2020-2021 Güz Dönemi’nde Üniversitemiz Hazırlık, Lisans ve Lisansüstü programlarında eğitim faaliyetlerinin uzaktan yürütülmesine; sadece lisansüstü derslerde öğretim üyesinin takdirine bağlı olarak karma (hibrit) yöntem ile de eğitim verilebilmesine karar verildi. Öte yandan 2020-2021 Güz Dönemi’nde yürütülecek uzaktan eğitim sürecinde İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi açık olacak. Külliye’de salgına yönelik tüm tedbirler halen büyük bir ciddiyetle uygulanmaya devam ediyor. Kütüphane imkanları da fiziki mesafe kuralları gözetilerek sunulmaya devam edecek. Bunun yanında öğrencilerimiz, randevu almak suretiyle Külliye’de akademisyenlerimizle bire bir görüşme yapabilecekler.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur