Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHU TÖMER)

İHÜ TÖMER Bülteni

İHÜ TÖMER öğrencileri her dönem, merkezin desteğiyle kendi hazırladıkları Türkçe denemeler, röportajlar, şiirler, hikayeler ve resimlerden oluşan bir bülten çıkarmakta ve bu bülteni basılı olarak tüm okula dağıtmaktadırlar. Bülten, öğrencileri ortak çalışma yürütmeye teşvik etmektedir. Bu yolla da öğrencilerimiz öğrendikleri Türkçeyi kullanarak somut eserler meydana getirmektedirler.

Çıkan bültenlere erişim için tıklayınız:

1. Sayı

2. Sayı

3. Sayı

4. Sayı

5. Sayı

6. Sayı

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur