Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHU TÖMER)

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Çevrim İçi Sertifika Programı


Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Çevrim İçi Sertifika Programı

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 3 Ocak 2022- 4 Şubat  2022

Başvuru Tarihleri (Çevrim İçi):  7 Aralık 2021- 29 Aralık 2021

Eğitim Süresi: 5 hafta

Ders Saatleri: Program, 36 saat teorik, 20 saat ders izleme ve 12 saat uygulama olmak üzere toplam 68 saatten oluşmaktadır.

Eğitim Yeri: Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı tamamen çevrim içidir. Çevrim içi dersler, İbn Haldun Üniversitesi Diller Okulu tarafından yürütülecektir.

Program Ücreti: Program ücreti, 1200 TL’dir.

Programın Amacı: Bir dilin yabancı dil olarak öğretimi o dilin yaygınlaşmasında ve kültürler arası etkileşimde önem taşımaktadır. Bu bağlamda o dilin aktarılmasında öğreticiler de önemli bir role sahiptir. İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek bu sertifika programının amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde programın uygulanabilirliğine ilişkin yeterliğin artırılması, temel dil becerilerinin ve dil bilgisinin geliştirilmesi, kültür aktarımının sağlanması, öğretim sürecinin planlanması, sınıf yönetimi, teknoloji kullanımı, ölçme ve değerlendirme gibi konularda uzman öğreticiler yetiştirmektedir.

Programın İçeriği: Programın ilk üç haftası teorik derslerden oluşacaktır. Son hafta ise gözlem dersleri yapılacaktır. İlk üç hafta işlenecek teorik dersler şunlardır:

 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Program Okuryazarlığı
 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Öğretim Sürecinin Planlanması ve Sınıf Yönetimi
 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kültür Aktarımı
 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Dinleme Becerisinin Geliştirilmesi
 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Okuma Becerisinin Geliştirilmesi
 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi
 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Dil Bilgisinin Öğretimi
 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözcük Öğretimi
 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Materyal Kullanımı
 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
 • Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin Uygulanması: Teorik dersler, programın ilk üç haftası pazartesi, salı, perşembe ve cuma günlerinde 18:30 – 21:00 saatleri arasında verilecektir. Gözlem dersleri ise pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 09.30 ile 13.45 arasında gerçekleştirilecektir. Uygulama dersleri 31 Ocak 2022 ile 4 Şubat 2022 tarihleri arasında uygulama dersleri uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.

Devam Zorunluluğu: Teorik dersler ve uygulama derslerinde %80 devam zorunluluğu vardır. Gözlem ve izleme dersleri kayıt altına alınacak ve katılamayanlar için kayıttan izleme olanağı sunulacaktır.

Programa başvuru şartları: Programa başvuru yapabilmek için aşağıdaki bölümlerde lisans/lisansüstü eğitim görmüş ya da görüyor olmak gerekmektedir:

 • Türkçe Öğretmenliği
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Türk Halk Bilimi
 • Çağdaş Türk Lehçeleri
 • Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Dilbilim
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

 

Ön Kayıt Bilgileri: Ön kayıt için gerekli işlemler sırasıyla şu şekildedir:

 • İbn Haldun Üniversitesi Diller Okulu resmi sayfasında bilgileri verilen hesap numarasına kayıt ücretinin yarısının yatırılması gerekmektedir.
 • İbn Haldun Üniversitesi Diller Okulu resmi sayfasında yer alan başvuru formunun doldurulması ve banka dekontunun dijital halinin forma eklenmesi gerekmektedir.

Ön kaydı kabul edilen adaylara e-posta yoluyla dönüş yapılacak ve kesin kayıtla ilgili gerekli bilgiler aynı e-posta ile ulaştırılacaktır.

HESAP BİLGİLERİ

TÜRK LİRASI HESABI (₺)
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI
Hesap Sahibi İbn Haldun Üniversitesi
IBAN TR51 0020 5000 0943 4169 0000 14
Şube İkitelli Şubesi (0029)

Ödeme dekontunun açıklama kısmına; “Katılımcının Adı, Soyadı ve İbn Haldun Tömer Sertifika Programı Ön Başvuru Ödemesi” ibaresi mutlaka yazılmalıdır. Banka şubesinden veya internet bankacılığıyla yaptığınız ödemelerin dekontları geçerlidir. ATM’lerden yapılan ödemelerde verilen makbuzlar kabul edilmeyecektir.

PROGRAMIN TAMAMLANMASI VE SERTİFİKA BİLGİLERİ

Sınav: 36 saatlik teorik eğitimini, 20 saatlik sınıf gözlemini ve 12 saatlik uygulama derslerini tamamlayan katılımcılara çoktan seçmeli bir sınav uygulanacaktır. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Programı başarıyla tamamlamayabilmek için adayların devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması ve sınavdan en az 70 puan alması gerekmektedir.

Sertifika Teslimi: Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifikalarını İbn Haldun Üniversitesi öğrenci işlerinden alabileceklerdir. Gelemeyecek olan katılımcılara ise e-imzalı sertifikaları e-posta yoluyla karşı ödemeli olarak ulaştırılacaktır.

Kayıt Formu için tıklayınız.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur